logo bip.gov.pl

 Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Główne menu / Aktualności i komunikaty
1.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie dziennej opieki lekarskiej

 

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją
w ramach 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych w dniach

9.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014 

03.12.2014-23.12.2014

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że  rozstrzygnięto konkurs ofert na świadczenia lecznicze w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich odbywających się w dni poza badaniami wstępnymi. W wyniku konkursu wyłoniono ofertę:

Lek. Med. Jan Aleksander Łopata

Internista

Prywatny Gabinet Lekarski


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-13 16:03

rejestr zmian publikacji »

2.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 O G Ł A S Z A

 KONKURS  OFERT

  na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

(4-godzinne dyżury w dniach poza badaniami wstępnymi, kontrolnymi lub końcowymi)

19.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014

03.12.2014-23.12.2014

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej:

 

Formularz oferty

Załączniki: Rozmiar:
1.646 MB
1.031 MB
1.440 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-07 09:26

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie dziennej opieki lekarskiej

 

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w ramach 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014

03.12.2014-23.12.2014

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że  rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

I.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na w/w turnusach rehabilitacyjnych:

 

Samodzielna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Mariola Wierzba

Lekarz neurolog I stopień specjalizacji

Lekarz rehabilitacji medycznej II stopień specjalizacji

 

II.

W zakresie pełnienia dyżurów lekarskich odbywających się w dni poza badaniami wstępnymi, kontrolnymi lub końcowymi:

 

Nie złożono żadnej oferty. 

 

   

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-29 18:56

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na całodobową opiekę pielęgniarską

 

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne całodobowej opieki pielęgniarskiej dla około 70 osób objętych rehabilitacją w ramach 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych

w dniach

19.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014

03.12.2014-23.12.2014


 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że  rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono ofertę:

 

Praktyka Pielęgniarska

Białkowska Danuta

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-29 18:53

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

 

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej dla około 70 osób objętych rehabilitacją w ramach 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych

w dniach

19.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014

03.12.2014-23.12.2014

 

 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 1. Michał Grzybowski

 2. Ewelina Grzelak

 3. Aleksandra Kondracka

 4. Masaż Leczniczy Maciej Komosa

 5. Edyta Adamiak

 6. Maryla Karasińska

 7. Zbigniew Malinowski

 8. Monika Kubaszewska

 9. Adrian Pawłowski

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-29 18:51

rejestr zmian publikacji »

6.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

 

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

O G Ł A S Z A

 

 KONKURS  OFERT na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014

03.12.2014-23.12.2014

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej:l

 


Załączniki: Rozmiar:
394.946 KB
502.786 KB
1.031 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 19:21

rejestr zmian publikacji »

7.

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie dziennej opieki pielęgniarskiej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

O G Ł A S Z A

 

KONKURS  OFERT

 
 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  podczas  21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014

03.12.2014-23.12.2014

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej:

 


Załączniki: Rozmiar:
314.085 KB
480.521 KB
1.012 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 19:16

rejestr zmian publikacji »

8.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

O G Ł A S Z A

 KONKURS  OFERT

 

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2014-08.11.2014

09.11.2014-29.11.2014

03.12.2014-23.12.2014

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej:

 


Załączniki: Rozmiar:
307.722 KB
477.993 KB
1,007.788 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 19:11

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na całodobową opiekę pielęgniarską


Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne całodobowej opieki pielęgniarskiej dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych

w dniach

 

09.03.2014 –29.03.2014

22.04.2014 – 12.05.2014

27.07.2014 –16.08.2014

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że  rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

Turnus IV i V w dniach 09.03.2014-29.03.214  i  22.04.2014-12.05.2014

1.

Praktyka Pielęgniarska

Białkowska Danuta

 

Turnus VI w dniach 27.07.2014-16.08.2014

1.

Zofia Agacińska

2.

Anna Więckowska

3.

Marzanna Jesion

4.

Anna Grodek


 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 20:03

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych turnusów  rehabilitacyjnych w dniach

09.03.2014 –29.03.2014

22.04.2014 – 12.05.2014

27.07.2014 –16.08.2014

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że  rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

 

I.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 09.03.2014 –29.03.2014:

 

Gabinet Lekarski

Lek. Marek Kwiatkowski

Specjalista rehabilitacji chorób układu ruchu II st. i rehabilitacja ogólna

Ortopeda

 

II.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 22.04.2014 – 12.05.2014 i 
27.07.2014 –16.08.2014

 

Samodzielna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Mariola Wierzba

Lekarz neurolog I stopień specjalizacji

Lekarz rehabilitacji medycznej II stopień specjalizacji

 


III.

W zakresie pełnienia dyżurów lekarskich odbywających się w dni poza badaniami wstępnymi, kontrolnymi lub końcowymi wyłoniono oferty:

 

1.

Lek. Med. Jan Aleksander Łopata

Internista

Prywatny Gabinet Lekarski

 

2.

Specjalistyczny Gabinet Lekarski

Choroby wewnętrzne, badania okresowe

Lek. med. Lidwina Bugalska

   

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 
 

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 20:04

rejestr zmian publikacji »

11.

dot. konkursu ofert na świadczenia medyczne

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że prace Komisji w zakresie wyłonienia ofert na całodobową opiekę pielegniarską i dzienną opiekę lekarską nadal trwają. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 16:20

rejestr zmian publikacji »

12.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych  turnusów  rehabilitacyjnych

w dniach

09.03.2014 –29.03.2014

22.04.2014 – 12.05.2014

27.07.2014 –16.08.2014

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 21.02.2014r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 1. Michał Grzybowski
 2. Ewelina Grzelak
 3. Aleksandra Kondracka
 4. Masaż Leczniczy Maciej Komosa
 5. Edyta Adamiak
 6. Zbigniew Malinowski
 7. Tomir Nowak
 8. Monika Kubaszewska
 9. Karolina Woźniak
 10. Adrian Pawłowski

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 15:45

rejestr zmian publikacji »

13.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


O G Ł A S Z A

 

KONKURS  OFERT

 

na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

09.03.2014 –29.03.2014

22.04.2014 – 12.05.2014

27.07.2014 –16.08.2014


  

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
966.350 KB
1.140 MB
1.752 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-10 17:33

rejestr zmian publikacji »

14.

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie dziennej opieki pielęgniarskiej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


O G Ł A S Z A

 

KONKURS  OFERT

 

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  podczas  21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

09.03.2014 –29.03.2014

22.04.2014 – 12.05.2014

27.07.2014 –16.08.2014


  

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
764.477 KB
1.092 MB
2.138 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-10 17:28

rejestr zmian publikacji »

15.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 


O G Ł A S Z A

 

KONKURS  OFERT

  

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

09.03.2014 –29.03.2014

22.04.2014 – 12.05.2014

27.07.2014 –16.08.2014


  

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
755.180 KB
1.077 MB
1.176 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-10 17:24

rejestr zmian publikacji »

16.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych  turnusów  rehabilitacyjnych

w dniach

02.01.2014 – 22.01.2014

23.01.2014 – 12.02.2014

13.02.2014– 05.03.2014

 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 23.12.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 1. Karolina Woźniak
 2. Monika Kubaszewska
 3. Aleksandra Kondracka
 4. Michał Grzybowski
 5. Zbigniew Malinowski
 6. Edyta Adamiak
 7. Adrian Pawłowski
 8. Ewelina Grzelak
 9. Masaż Leczniczy Maciej Komosa
 10. Tomir Nowak

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-23 12:11

rejestr zmian publikacji »

17.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na całodobową opiekę pielęgniarską

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne całodobowej opieki pielęgniarskiej dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych

w dniach

02.01.2014 – 22.01.2014

23.01.2014 – 12.02.2014

13.02.2014– 05.03.2014

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 23.12.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

Turnus I w dniach: 02.01.2014-22.01.2014

1.

Praktyka Pielęgniarska

Białkowska Danuta

 

2.

Barbara Sinicka

 

Turnusy II i III w dniach: 23.01.2014-12.02.2014 i 13.02.2014-05.03.2014

Praktyka Pielęgniarska

Białkowska Danuta

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-23 12:11

rejestr zmian publikacji »

18.

dot. konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji medycznej

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że prace Komisji w zakresie wyłonienia ofert na całodobową opiekę pielegniarską i rehabilitację leczniczą nadal trwają. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 16:47

rejestr zmian publikacji »

19.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych turnusów  rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2014 – 22.01.2014

23.01.2014 – 12.02.2014

13.02.2014– 05.03.2014

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 17.12.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

 

I.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 02.01.2014-22.01.2014:

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Lek. med. Ernest Kucharz

 

II.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 23.01.2014-12.02.2014

 

Samodzielna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Mariola Wierzba

Lekarz neurolog I stopień specjalizacji

Lekarz rehabilitacji medycznej II stopień specjalizacji

 

III.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 13.02.2014-05.03.2014

 

Gabinet Lekarski

Lek. Marek Kwiatkowski

Specjalista rehabilitacji chorób układu ruchu II st. i rehabilitacja ogólna

Ortopeda


 

IV.

W zakresie pełnienia dyżurów lekarskich odbywających się w dni poza badaniami wstępnymi, kontrolnymi lub końcowymi wyłoniono oferty:

 

1.

Lek. Med. Jan Aleksander Łopata

Internista

Prywatny Gabinet Lekarski

 

2.

Specjalistyczny Gabinet Lekarski

Choroby wewnętrzne, badania okresowe

Lek. med. Lidwina Bugalska

   

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 16:37

rejestr zmian publikacji »

20.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

O G Ł A S Z A

 

KONKURS  OFERT

  

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2014 – 22.01.2014

23.01.2014 – 12.02.2014

13.02.2014– 05.03.2014

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
968.953 KB
1.166 MB
1.752 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-09 14:38

rejestr zmian publikacji »

21.

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie dziennej opieki pielęgniarskiej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 
O G Ł A S Z A

 

KONKURS  OFERT

  

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  podczas  21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2014 – 22.01.2014

23.01.2014 – 12.02.2014

13.02.2014 – 05.03.2014

 

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
761.357 KB
1.101 MB
2.138 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-09 14:31

rejestr zmian publikacji »

22.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

 

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 


O G Ł A S Z A

 

KONKURS  OFERT

  

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2014 – 22.01.2014

23.01.2014 – 12.02.2014

13.02.2014 – 05.03.2014


  

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej


Załączniki: Rozmiar:
760.969 KB
1.089 MB
1.176 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-09 14:23

rejestr zmian publikacji »

23.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie rehababilitacji leczniczej

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych  turnusów  rehabilitacyjnych

w dniach

19.10.2013 – 08.11.2013

09.11.2013 – 29.11.2013

03.12.2013 – 23.12.2013

 
Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 04.10.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 1. Adrian Pawłowski
 2. Michał Grzybowski
 3. Edyta Adamiak
 4. Aleksandra Kondracka
 5. Tomir Nowak
 6. Monika Kubaszewska
 7. Karolina Woźniak
 8. Maciej Komosa

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 16:22

rejestr zmian publikacji »

24.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie dziennej opieki lekarskiej

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych turnusów  rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2013 – 08.11.2013

09.11.2013 – 29.11.2013

03.12.2013 – 23.12.2013

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 04.10.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

 

I.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 19.10.2013-08.11.2013:

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Lek. med. Ernest Kucharz

 

II.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 09.11.2013-29.11.2013

 

Gabinet Lekarski

Lek. Marek Kwiatkowski

Specjalista rehabilitacji chorób układu ruchu II st. i rehabilitacja ogólna

Ortopeda

 

III.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 03.12.2013-23.12.2013

 

Samodzielna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Mariola Wierzba

Lekarz neurolog I st. specjalizacji

Lekarz rehabilitacji medycznej II st. specjalizacji

 

 

IV.

W zakresie pełnienia dyżurów lekarskich odbywających się w dni poza badaniami wstępnymi, kontrolnymi lub końcowymi wyłoniono oferty:

 

1.

Lek. Med. Jan Aleksander Łopata

Internista

Prywatny Gabinet Lekarski

 

2.

Specjalistyczny Gabinet Lekarski

Choroby wewnętrzne, badania okresowe

Lek. med. Lidwina Bugalska

 
 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 16:13

rejestr zmian publikacji »

25.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2013 – 08.11.2013

09.11.2013 – 29.11.2013

03.12.2013 – 23.12.2013
 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 04.10.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

1.

Praktyka Pielęgniarska

Białkowska Danuta

 2.

Barbara Sinicka

 Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 16:08

rejestr zmian publikacji »

26.

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie dziennej opieki pielęgniarskiej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Ogłasza konkurs ofert

 

na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  podczas  21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2013 – 08.11.2013

09.11.2013 – 29.11.2013

03.12.2013 – 23.12.2013


 
Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
759.807 KB
1.130 MB
2.134 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 12:03

rejestr zmian publikacji »

27.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Ogłasza konkurs ofert

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2013 – 08.11.2013

09.11.2013 – 29.11.2013

03.12.2013 – 23.12.2013

 


  

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej


Załączniki: Rozmiar:
769.495 KB
1.116 MB
1.195 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 11:46

rejestr zmian publikacji »

28.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Ogłasza konkurs ofert

 

  na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

19.10.2013 – 08.11.2013

09.11.2013 – 29.11.2013

03.12.2013 – 23.12.2013


  

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 
 

Załączniki: Rozmiar:
967.901 KB
1.177 MB
1.760 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 11:58

rejestr zmian publikacji »

29.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na dzienną opiekę lekarską

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowego  turnusu  rehabilitacyjnego

w dniach 28.07.2013 – 17.08.2013

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 28.06.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych:

 

Prywatna Praktyka Lekarska

Lek. Med. Ernest Kucharz

Ortopeda – traumatolog

 

W zakresie pełnienia dyżurów lekarskich odbywających się w dni poza badaniami wstępnymi, kontrolnymi lub końcowymi:

 

1. Prywatna Praktyka Lekarska

Lek. Med. Ernest Kucharz

Ortopeda – traumatolog

 

2. Lek. Med. Jan Aleksander Łopata

Internista

Prywatny Gabinet Lekarski

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-28 15:55

rejestr zmian publikacji »

30.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na całodobową opiekę pielęgniarską

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne całodobowej opieki pielęgniarskiej dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowego  turnusu  rehabilitacyjnego

w dniach 28.07.2013 – 17.08.2013

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 28.062013r.. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

1. Zofia Agacińska

2. Anna Grodek

3. Agnieszka Wątor

4. Marzanna Jesion

5. Anna Więckowska

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-28 15:54

rejestr zmian publikacji »

31.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowego  turnusu  rehabilitacyjnego

w dniach od 28.07.2013r. do 17.08.2013r

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 28.06.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

 1. Tomir Nowak
 2. Michał Grzybowski
 3. Aleksandra Kondracka
 4. Karolina Woźniak
 5. Edyta Adamiak
 6. Katarzyna Krużmanowska
 7. Monika Kubaszewska

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-28 15:53

rejestr zmian publikacji »

32.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

 

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Ogłasza konkurs ofert

 

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowego turnusu rehabilitacyjnego w dniach 28.07.2013r.-17.08.2013r.

 


Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
809.570 KB
1.842 MB
832.392 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-18 13:29

rejestr zmian publikacji »

33.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Ogłasza konkurs ofert

 
 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  podczas  21- dniowego turnusu rehabilitacyjnego w dniach 28.07.2013r.-17.08.2013r.

 

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrnia poniżej


Załączniki: Rozmiar:
715.176 KB
2.116 MB
771.230 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-18 13:30

rejestr zmian publikacji »

34.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Ogłasza konkurs ofert

 

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowego  turnusu rehabilitacyjnego w dniach

28.07.2013r.-17.08.2013r.

 

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
720.583 KB
1.167 MB
751.148 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-18 13:13

rejestr zmian publikacji »

35.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ogłasza

KONKURS  OFERT

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

20.04.2013-10.05.2013Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz na stronie internetowej (podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka): www.osrteresin.4bip.pl

 


Załączniki: Rozmiar:
837.656 KB
1.848 MB
823.473 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-11 11:45

rejestr zmian publikacji »

36.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ogłasza

KONKURS  OFERT

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  podczas  21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

20.04.2013-10.05.2013

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej

 


Załączniki: Rozmiar:
727.721 KB
776.348 KB
2.145 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-11 11:35

rejestr zmian publikacji »

37.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ogłasza

 KONKURS  OFERT

  na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

20.04.2013-10.05.2013

 

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej.

 


Załączniki: Rozmiar:
722.523 KB
759.538 KB
1.179 MB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-11 11:30

rejestr zmian publikacji »

38.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienna opiekę lekarską

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 
O G Ł A S Z A

 KONKURS  OFERT

  

 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją  

w  ramach 21- dniowego  turnusu  rehabilitacyjnego

w dniach 09.03.2013 – 29.03.2013

 

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej.

 Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 12:01

rejestr zmian publikacji »

39.

ogłoszenie o wyniku konkursu


 

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowego  turnusu  rehabilitacyjnego

w dniach 23.01.2013 – 12.02.2013

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 16.01.2013r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono ofertę:

Prywatna Praktyka Lekarska

Lek. Med. Ernest Kucharz

Ortopeda – traumatolog

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 


Załączniki: Rozmiar:
320.760 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 16:11

rejestr zmian publikacji »

40.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

O G Ł A S Z A

 KONKURS  OFERT


 na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowego  turnusu rehabilitacyjnego w dniach

23.01.2013-12.02.2013

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie oraz do pobrania poniżej:

 Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-07 09:31

rejestr zmian publikacji »

41.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na całodobową opiekę pielęgniarską

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne całodobowej opieki pielęgniarskiej dla około 70 osób

objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych

turnusów rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 17.12.2012r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

Oferta nr 1: Anna Więckowska

Oferta nr 2: Zofia Agacińska

Oferta nr 3: Marzanna Jesion

Oferta nr 4: Jolanta Lusztak

Oferta nr 5: Anna Grodek

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 15:15

rejestr zmian publikacji »

42.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ogłoszenie

 o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne

w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób

objętych rehabilitacją w  ramach 21- dniowych 

turnusów  rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 17.12.2012r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

Oferta nr 1: Michał Grzybowski

Oferta nr 2: Tomir Nowak

Oferta nr 3: Edyta Adamiak

Oferta nr 4: Karolina Gręda

Oferta nr 5: Masaż leczniczy – Maciej Komosa

Oferta nr 5: Paulina Reglin

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 15:13

rejestr zmian publikacji »

43.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na dzienną opiekę lekarską

Ogłoszenie

 o rozstrzygnięciu konkursu ofert na  świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych turnusów  rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie zawiadamia, że w dniu 17.12.2012r. rozstrzygnięto konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono oferty:

 

 

I.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusach rehabilitacyjnych w dniach:

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

nie złożono żadnej oferty.

 

II.

W zakresie przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i końcowych na turnusach rehabilitacyjnych w dniach

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

Oferta nr 2:

Gabinet Lekarski

Lek. Marek Kwiatkowski

Specjalista rehabilitacji chorób układu ruchu II st. i rehabilitacja ogólna

Ortopeda

 

III.

W zakresie pełnienia dyżurów lekarskich odbywających się w dni poza badaniami wstępnymi, kontrolnymi lub końcowymi:

 

Oferta nr 1:

lek. med. Jan Aleksander Łopata

Internista

Prywatny Gabinet Lekarski

 

Oferta dotyczy turnusów rehabilitacyjnych w dniach:

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

 

Oferta nr 3:

Specjalistyczny Gabinet Lekarski

choroby wewnętrzne, badania okresowe

lek. med. Lidwina Bugalska

 

Oferta dotyczy turnusów rehabilitacyjnych w dniach:

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

 

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz.1027 z poźn. zm.) Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 15:19

rejestr zmian publikacji »

44.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

O G Ł A S Z A

KONKURS  OFERT

na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej  dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie

 Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 16:17

rejestr zmian publikacji »

45.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

O G Ł A S Z A

KONKURS  OFERT

na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  podczas  21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie oraz do pobrania poniżej:

 

 Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 16:01

rejestr zmian publikacji »

46.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne obejmujące dzienną opiekę lekarską

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

O G Ł A S Z A

KONKURS  OFERT

na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne obejmujące

dzienną opiekę lekarską dla około 70 osób objętych rehabilitacją

w  ramach 21- dniowych  turnusów rehabilitacyjnych w dniach

02.01.2013-22.01.2013

23.01.2013-12.02.2013

15.02.2013-07.03.2013

09.03.2013-29.03.2013

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne, specyfikacje są dostępne w siedzibie Ośrodka  pod numerem tel. 46 861-38-61 w. 3212, w godzinach od 8.35-16.10 w dni powszednie  oraz do pobrania poniżej:Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS Pałac w Teresinie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chmielewska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 15:48

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj